.: Fotogalerie :.

Momentálně se muzeum skládá z jednoho kompletně zrekonstruovaného objektu, dvou objektů v rekonstrukci a objektu rozstřeleného Němci za druhé světové války.

Mimo otevírací dobu jsou objekty muzea prázdné, bez jakékoliv výzbroje a výstroje!!!

H-40/16/A-120

Hlavní objekt muzea. Dvoustřílnová pevnůstka v normální odolnosti s úhlem sevření střílen 120 stupňů. Jde o atypický řopík umístěný na skále nad hlavní cestou ze Sušice do Kašperských Hor. Z důvodu co nejlepšího výstřelu byl objekt přimknut k prudkému svahu. Díky tomu hrozilo při boji zasypání zeminou, proto byl řopík z týlové strany vybaven přístupovou chodbičkou. Díky tomu je celkem unikátní, neboť těchto chodbiček je v rámci celé republiky jen několik a jde momentálně o jediný rekonstruovaný řopík s přístupovou chodbičkou. Chodbička je zakončena poválečnou protiatomovou úpravou vchodu (vstupní šachta). Maskování na objektu je vytvořeno podle dochovaných dobových fotografií.H-40/18/D2

Jednostřílnový bunkr zasazený do prudkého svahu v normální odolnosti. Také má poválečnou prefabrikovanou přístavbu u vchodu. Díky tomu že je svah velmi příkrý, museli stavitelé po válce přistoupit k netypické úpravě vstupní šachty. Na šachtu byla nasazena šachta druhá, aby byl zajištěn bezpečný přístup do objektu s minimalizací rizika zasypání. Tato úprava je použitá v rámci poválečných úprav jen u tohoto objektu.H-40/24/A-160

Objekt, který čeká rekonstrukce jako poslední v řadě. Jelikož se nachází přímo nad hlavní silnicí údolím bude vyčištěn a namaskován. Sloužit bude jako poutač při otevření muzea.H-40/19/A-140

Objekt byl ve 40. letech 20. století odstřelen Němci, kteří z něj plánovali vybrat střílny a železo. Naštěstí došlo jen k prvnímu odstřelu, kterým byl objekt pouze rozvalen. Bunkr byl silně zarostlý, ale po odstranění náletového porostu krásně vyniká hustota armování a síla stěn řopíku. Také přesně rozpoznatelné místo, kde byla umístěna nálož.Odkazy