.: Fotogalerie :.
Počátek rekonstrukce objektu muzea se datuje do roku 1998, kdy dva nadšenci z podhůří Brd začali pomalu, ale jistě s opravami řopíku nad řekou Otavou. Počáteční roky rekonstrukce se vyznačovaly postupným seznamováním se s objektem a jeho okolím. Došlo k odstranění mocné vrstvy zeminy na stropě objektu, k vyčištění interiéru a natření celého interiéru.

V roce 2002 se přidávají k muzeu další dva členové a muzeum začíná dostávat reálné rozměry. Shání se výstroj a výzbroj do objektu. Je opravena izolace vstupní chodbičky a části stropu, čímž se výrazně omezil průsak vody, zvláště do pravé střelecké místnosti.

Objekt dostává své první maskování – ještě nejsou k dispozici dobové fotografie a tak jsou maskovací skvrny odhadnuty. V následujících letech se postupně dodělává výdřeva a velké úsilí je vynaloženo na vybudování zázemí pro pořádání akcí na muzeu – úprava okolí, částečné odstranění náletových křovin, zarovnání podmáčených částí. Je upravena přístupová cesta k objektu a uzpůsobena k vyvěšování nástěnek pevnostní s tématikou.
Průběžně je také opravována opěrná zeď a čištěno blízké okolí objektu.

V roce 2012 byla po několikaleté době rekonstrukční neaktivity obnoveno zvelebování sousedního jednostřílnového objektu číslo 18. Zde bude třeba velmi pečlivě odstranit náletový hustý porost a upravit přístupovou cestu. K úklidu bezprostředního okolí objektu již došlo, stejně jako k vyčištění čelní stěny objektu. Na jaře roku 2013 byl prosekán pozorovací průsek mezi objekty 16 a 18 a návštěvník tak může lépe pochopit systém palby v lehkém opevnění. V průběhu léta 2013 došlo také ke kompletnímu vyčištění rozstřeleného dvoustřílnového objektu nedaleko muzea a ten se tím pádem začlenil ke stávajícím objektům muzea.

Momentálně je tedy na muzeu k shlédnutí jeden kompletně opravený objekt a druhý objekt ve fázi postupné rekonstrukce. Třetí rozvalený objekt je vyčištěn a je součástí prohlídkové trasy. Čtvrtý objekt muzea čeká rekonstrukce příští rok. Všechny fotografie z rekonstrukce se nacházejí v sekci fotoalbum.Odkazy